Amennyiben a forgalomból ideiglenesen kivont gépjárművét ismét használni szeretné és az ismételt forgalomba helyezés megtörtént, akkor nem kell új kötelező felelősségbiztosítást kötnie a járműre!


Kötelező felelősségbiztosítása az ideiglenes kivonás alatt a biztosítójánál csupán szüneteltetésre került, ezért csak jeleznie kell a biztosítója felé, hogy a jármű ismét forgalomba került. 


Tudnivalók a forgalomból történő ideiglenes kivonásról


Ki kezdeményezheti a kivonást?

  • Az üzembetartó kezdeményezheti, illetve hivatalból történő eljárással is kivonatható.


KEKKH:

  • A kivonás tényéről a biztosítótársaságot a kötvénynyilvántartó szerv elektronikus úton értesíti.


Meddig tarthat a kivonás?

  • A kivonás napjától a szüneteltetés lejáratának napjáig vagy az ismételt forgalomba helyezésig, de maximum 1 évig.
  • Amennyiben a gépjármű a kivonás napjától számított egy éven belül nem kerül újra forgalomba, a szerződés érdekmúlással megszűnik. Új biztosítást kell kezdeményeznie a forgalomba helyezéshez!
  • Amennyiben a forgalomba helyezés a kivonás napjától számított egy éven belül megtörténik, nem kell új biztosítást kezdeményeznie. Korábbi szüneteltetett biztosításának az aktiválását kell csak kezdeményeznie a jelenlegi biztosítójánál!
  • A szüneteltetés  időtartama alatt a szerződés díjfizetéssel történő hatályban tartása nem áll fenn