Ki kezdeményezheti a kivonást?

Az üzembentartó kezdeményezheti, illetve hivatalból történő eljárással is kivonatható a jármű a forgalomból.


KEKKH: A kivonás tényéről a biztosítótársaságot a kötvénynyilvántartó szerv elektronikus úton értesíti.


Ideiglenes kivonás

  • Az ideiglenes kivonás bejegyzése a kérelemben meghatározott időtartamra, legfeljebb 6 hónapra szólhat. A kivonás időtartama újabb kérelemre meghosszabbítható, de maximum még 6 hónappal.
  • Amennyiben a gépjármű a kivonás napjától számított egy éven belül nem kerül újra forgalomba, a szerződés érdekmúlással megszűnik. Új biztosítást kell kezdeményezni a forgalomba helyezéshez!
  • Amennyiben a forgalomba helyezés a kivonás napjától számított egy éven belül megtörténik, nem kell új biztosítást kezdeményezni. Ebben az esetben a szüneteltetett biztosítás aktiválását kell kezdeményezni a jelenlegi biztosítónál!

Végleges kivonás

  • A tulajdonos kérelme alapján  M1, N1 kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű esetében bontási átvételi igazolás alapján történik meg; egyéb jármű esetében, ha annak ismételt belföldi forgalomba helyezési szándéka nem áll fenn. 


Forgalomból történő kivonások igazolása >>>>>>