Szerződőnek nevezzük azt a természetes személyt vagy gazdálkodó szervezet, aki a biztosítási szerződés megkötésére ajánlatot tesz. A szerződő jogosult a biztosítási szerződéssel kapcsolatos nyilatkozattételre, és őt terheli a díjfizetési kötelezettség.


  • Kötelező felelősségbiztosítás esetén a biztosítás szerződője kizárólag a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartó lehet. Ha a jármű tulajdonosa egyben az üzembentartó is, akkor ő lesz a szerződő.


  • CASCO, lakás- és utasbiztosítás esetén a biztosítás szerződője lehet bármely személy, akinek érdeke fűződik a vagyontárgy vagy személy megóvásához. 

De az oldalunkon casco biztosításnál kizárólag az üzembentartó vagy a tulajdonos lehet a szerződő.


Biztosítottnak nevezzük azt a természetes személyt vagy gazdálkodó szervezet, akinek a vagyona vagy vagyoni érdeke biztosításra kerül.

A biztosított és a szerződő személye gyakran egybeesik, vagyis az a személy köti meg a szerződést, aki a biztosítandó vagyontárgy tulajdonosa, vagy más kapcsolat alapján érdekelt.

Ha a biztosított és a szerződő személye eltér, akkor a biztosított jogosult a biztosító szolgáltatására, még ha a díjat a biztosítottól eltérő személy fizeti is meg.


Ha a szerződést nem a biztosított kötötte, a szerződő köteles a biztosítottat tájékoztatni a szerződésben bekövetkezett változásokról és a biztosító hozzá intézett nyilatkozatairól.