A biztosításkötéskor igénybe vett kedvezmények igazolásához szükséges dokumentumok:


Casco biztosításnál:

 • A kötelező biztosítás bónuszfokozata után igénybe vehető kedvezményhez a KGFB bónuszt igazoló dokumentum szükséges, amelynek az alábbi tartalmi követelményeknek kell megfelelnie:
  • Ugyanazon gépjármű kötelező biztosításról szóljon a dokumentum, mint amelyikre a casco-t kötötte.
  • Lehetőleg kötvény legyen, amelyen jól látszik az aktuális biztosítási időszak és a bónuszfokozat (ajánlat nem megfelelő!)
  • Lehetőleg 30 napon belüli legyen a kiállítás dátuma.

KGFB biztosításnál:

 • Gyermekkedvezményhez szükséges dokumentum: a 18 év alatti gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata.

 • Signal biztosító esetén a meglévő lakásbiztosítás után járó kedvezményhez a lakásbiztosítási kötvény másolata szükséges, amelynek a következő tartalmi követelményei vannak:
  • A kötelező biztosítás szerződője vagy az ő házastársa nevén legyen a lakásbiztosítás.
  • 1 évnél ne legyen régebbi a dokumentum (lehetőleg kötvény legyen).
  • Mindenképp szerepeljen a dokumentumon a biztosító, a kötvényszám, a szerződő neve, illetve a módozat (lakásbiztosítás).

 • Közalkalmazotti/köztisztviselői kedvezményhez munkáltatói igazolás másolata szükséges:
  • A kötelező biztosítás szerződője vagy az ő házastársa nevére szóljon.
  • 30 napon belüli keltezésű legyen.
  • Szerepeljen az igazoláson a munkavállaló jogállása (közalkalmazott/köztisztviselő).
  • Biankó nyomtatvány letöltéséhez kattintson az alábbi csatolmányra:


rtf