A jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány.


Milyen feltételekkel vehetünk részt járművel a forgalomban?

Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval, lassú járművel, e járművek által vontatott pótkocsival közúti forgalomban akkor lehet részt venni, ha:

  • nyilvántartásba vették,
  • forgalmi engedéllyel rendelkezik vagy ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték,
  • a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét igazolták, 
  • megfelel a műszaki előírásoknak (érvényes műszakival rendelkezik),
  • az utat és tartozékait nem rongálja és nem szennyezi, és érvényes rendszámtáblája van. 

Mit jelent az állandó forgalmi engedély és az ideiglenes forgalmi engedély?
A forgalmi engedély - érvényességi idejétől függően - lehet állandó vagy ideiglenes.

Állandó forgalmi engedélyt kell kiadni az állandó, valamint a vámhatóság által nyilvántartásba vett ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművekre. Közúti forgalomban a járművel az állandó forgalmi engedélyben feltüntetett műszaki érvényesség időpontjáig vagy a vámhatóság általi nyilvántartásba vételkor meghatározott újrakiviteli határidőig lehet jogszerűen részt venni.

Ideiglenes forgalmi engedélyt kell kiadni a Z, a CD és az SP betűjelű ideiglenes rendszámtáblákhoz
Z és a CD betűjelű ideiglenes rendszámtáblákhoz kiadott ideiglenes forgalmi engedély harminc napig, az SP betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalmi engedély a Műszaki Adatlapon megállapított műszaki érvényességi ideig érvényes.


Közúti igazoltatásnál szükséges az érvényes forgalmi és a vezetői engedély megléte, valamint az érvényes KGFB igazolása.