Lakás- vagy gépjárművásárláskor - saját tőke hiányában - hitelfelvétel válhat szükségessé. 

A jelzáloghitel kapcsán a hitelt folyósító bank a szerződőt lakás- vagy casco biztosítás megkötésére kötelezi, illetve előírja, hogy a biztosítási szerződésben zálogjogosultként kerüljön bejegyzésre (így a vállalt limit összeg feletti szolgáltatási összeget kár esetén közvetlenül a bank kapja a biztosítótól - a biztosítási összeg erejéig). Tehát ebben az esetben a szerződő a zálogkötelezett.


A zálogjogosult bejegyzésének igazolására a bankok az ún. fedezetigazoló dokumentumot kérik. A fedezetigazoló dokumentum a hitelszerződés adatait tartalmazó, biztosító által hitelesített dokumentum. A fedezetigazoló kiállításához a biztosítónak szüksége van a hitelszerződés és a hitelt felvevő személy adatait tartalmazó, ún. Zálogkötelezetti nyilatkozatra >>>>>>


Ha a hitelszerződés nem köti ki vagy a finanszírozó nem kötelezi a szerződőt biztosításkötésre, akkor nem kell bejelölni az oldalon, hogy finanszírozott a lakás/autó.