Az öröklés az ember vagyonában halála esetén bekövetkező egyetemes jogutódlás. Ennek értelmében a vagyon egészét vagy annak egy hányadát az örökös szerzi meg.


A vagyon a hagyatéki végzés jogerőre emelkedésének a napjával kerül az örökös tulajdonába.


Az elhunyt biztosítása nem szűnik automatikusan az örökhagyó halálával, van rá lehetőség, hogy a biztosítást életben tartsák. Ebben az esetben a biztosítási díjfizetési kötelezettség fenn áll és a halál eseményének bekövetkezését jelezni kell a biztosító részére a halotti anyakönyvi kivonat segítségével. A biztosítást életben tartani legfeljebb a hagyatéki végzés jogerőre emelkedését követő 30 napig lehet. 


Ennek leteltével a hagyatéki végzés szerinti új tulajdonosnak kell biztosítás kötnie. A korábbi megszüntetést szintén a jogerős hagyatéki végzéssel lehet kezdeményezni a biztosítónál.